Zloženie paleo jedálneho lístka

Nasledujúci prehľad znázorňuje pomerné zloženie denného jedálneho lístka pri paleo strave z hľadiska hmotnosti (nie objemu):


Klasické paleo - jedálny lístok podľa hmotnosti

Čerstvé potraviny si teraz môžete v Bratislave objednať rovno domov, v debničkách, s receptami na 7 dní. v ponuke máme niekoľko typov debničiek, viac nájdete tu: www.paleo.sk/debnicky

 

Pre rôzne variácie paleo platí:

  • pri sladkom paleo znižujte podiel tukov v potrave v prospech rastúceho podielu ovocia a orechov (pretože tieto zvyšujú celkovú dennú spotrebu sacharidov),
  • pri ketogenickom paleo, predovšetkým počas prvých 2 mesiacov prechodu, eliminujte ovocie a orechy v prospech tukov.
Detailné inštrukcie k jednotlivým druhom paleo výživy sa nachádzajú v sprievodcovi prechodom na paleo.

Jednotlivé kategórie potravín sú podrobne rozpísané v časti Rozdelenie potravín a v Zozname paleo potravín.