Vyhľadávanie

Sprievodné príznaky prechodu na paleo

Na rozdiel od väčšiny nutričných a diétnych autorov a webstránok otvorene konštatujeme, že pri praktizovaní paleo sa začiatočník môže dopustiť určitých chýb, ktoré môžu vyvolať rôzne sprievodné príznaky. Väčšina z nich sa však dá rýcho a efektívne odstrániť - kliknutím na tlačítko s názvom sa dozviete viac:

Bolesti hlavy


Zhoršené kognitívne schopnosti
Príznaky chrípky


Nezáujem o jedlo


Studené ruky a nohy
Búšenie srdca


Srdcové palpitácie


Zhoršená kvalita spánku
Svalové kŕče


Znížená výkonnosť


Nízke hodnoty ketónov
Vysoké hodnoty ketónov
Predčasné menštruačné krvácanie
Zápcha   

Príčina Riešenie
Problém sa zvyčajne vyskytuje počas prvých týždňov prechodu na paleo alebo do nutričnej ketózy. Súvisí s poklesom disponibilných sacharidov v strave. Tkanivá organizmu nezvyknuté využívať tuky ako zdroj energie "súťažia" o malé množstvá zvyškovej glukózy, takže mozgovým bunkám zostáva menší podiel, čo môže viesť k "spomalenému" premýšľaniu a zhoršenej schopnosti sústrediť sa. Prepnutie do tukového metabolizmu zvyčajne prebieha rýchlo, takže tieto príznaky za pár dní spravidla odoznejú samé.

Odborné aj praktické informácie v článku vychádzajú z nasledujúcich zdrojov: Stephen Phinney, Jeff Volek: The Art and Science of Low Carbohydrate Performance, 2012, Eric H. Kossoff M.D., John Freeman, Zahava Turner, James Rubenstein: Ketogenic Diets: Treatments for Epilepsy and Other Disorders, 2011, Eric C. Westman, Stephen Phinney, Jeff Volek: The New Atkins for a New You, 2010, Jenny Ruhl: Diet 101: The Truth About Low Carb Diets, 2012