Vyhľadávanie

Utlmenie zápalových ochorení

Vylúčením prozápalových zložiek potravy, akými sú glutén, lektín, omega 6 mastné kyseliny či sacharidy, obmedzíte tvorbu zápalových ložísk vo našom organizme. Váš imunitný systém tak prestane útočiť na vlastné tkanivá, čím sa môžu zmierniť prejavy rôznych zápalových ochorení.

Ako vyplýva z našej nutričnej analýzy, paleo strava je extrémne protizápalová. Vysoké hodnoty indikatívneho protizápalového indexu sú spôsobené kombináciou nasledujúcich faktorov:

  1. Nízky podiel potravín s vysokým glykemickým indexom. Ako vysvetľujeme v článku o životnej energii, Vysoká krvná glukóza podporuje zápalové procesy v tele.nadbytočné sacharidy v potrave vedú k tvorbe nadbytočnej glukózy, ktorá sa následne viaže na rôzne krvné bielkoviny. Takto znehodnotené bielkoviny organizmus už nevie využiť, navyše majú tendenciu sa zachytávať na rôznych tkanivách a vytvárať drobné zápalové ložiská.
  2. Nízky podiel potravín s obsahom gluténu a lektínu. Ako uvádzame v článku o trávení, glutén (t.j. lepok) je bielkovina rastlinného pôvodu, ktoru ľudský organizmus nedokáže efektívne metabolizovať, napriek akejkoľvek predchádzajúcej úprave (tepelnej, mechanickej, alebo fermentácii). Glutén, ale aj lektín sa v ľudskom tele správajú podobne ako vírus: dokážu preniknúť do vnútra bunky a následne ju zničiť, čím vytvárajú miniatúrne zápalové ložiská. Pri vysokej spotrebe gluténu a lektínu v potrave tak poškodzujeme bunky tenkého čreva, čím zvyšujeme jeho priepustnosť (vzniká tzv. "deravé črevo"). Cez poškodené steny tenkého čreva sa do krvného obehu dostávajú nielen spomínaný glutén a lektín, ale aj vírusy, plesne a baktérie, ktoré následne vo zvýšenej miere napádajú vnútorné tkanivá organizmu.
  3. Znížený podiel omega 6 a zvýšený podiel omega 3 mastných kyselín. Ako uvádzame v článku o srdcovo-cievnych ochoreniach, vysoký podiel mastných kyselín typu omega 6 podporuje zápalové procesy v organizme. Obmedzenie zápalových procesov je možné dosiahnuť jednak znížením prísunu omega 6, ale aj zvýšením prísunu omega 3 (ktoré majú opačný - protizápalový charakter). Pomer omega 6 : omega 3 by teda mal byť vždy čo najnižší, v opačnom prípade zbytočne podporujeme zápalové procesy v tele.

Riešenie

Autoimúnne zápalové ochorenia sú tak často len reakciou nášho imunitného systému na tisíce zápalových ložísk a poškodených buniek, s ktorými naše biele krvinky "bojujú" rovnakým spôsobom, ako s vonkajším nepriateľom. Vylúčením prozápalových zložiek potravy môžeme dosiahnuť upokojenie imunitného systému a zníženie rôznych zápalových prejavov. Prechodom na sladké paleo zabezpečíme vylúčenie gluténu, lektínu a rastlinných olejov zo stravy. Prechodom na klasické alebo ketogenické paleo navyše obmedzíme príjem sacharidov, ktoré tiež môžu zhoršovať zápalové reakcie. Zrealizovaním domáceho potravinového testu sa dozvieme, ktoré zložky potravy nášmu organizmu vlastne nevyhovujú.

Ďalšie benefity paleo nájdete v menu vľavo alebo v prehľade.
<< predchádzajúci benefit

nasledujúci benefit >>

 


Odborné informácie v článku vychádzajú z nasledujúcich zdrojov: Robb Wolf: The Paleo Solution: The Original Human Diet, 2011; Mark Sisson: The Primal Blueprint, 2009, Chris Kresser: Personal Paleo Code, 2011, Julia Ross: The Mood Cure, 2003