Vyhľadávanie

Sprievodné príznaky prechodu na paleo

Na rozdiel od väčšiny nutričných a diétnych autorov a webstránok otvorene konštatujeme, že pri praktizovaní paleo sa začiatočník môže dopustiť určitých chýb, ktoré môžu vyvolať rôzne sprievodné príznaky. Väčšina z nich sa však dá rýcho a efektívne odstrániť - kliknutím na tlačítko s názvom sa dozviete viac:

Bolesti hlavy


Zhoršené kognitívne schopnosti
Príznaky chrípky


Nezáujem o jedlo


Studené ruky a nohy
Búšenie srdca


Srdcové palpitácie


Zhoršená kvalita spánku
Svalové kŕče


Znížená výkonnosť


Nízke hodnoty ketónov
Vysoké hodnoty ketónov
Predčasné menštruačné krvácanie
Zápcha   

Príčina Riešenie
Svalové kŕče sú zvyčajne spôsobené nedostatkom vápnika, horčíka alebo sodíka - príčinou zvýšeného vylučovania týchto minerálov je zvýšené vylučovanie draslíka z dôvodu zníženia obsahu sacharidov v potrave. Doplnkovým dôvodom je naše industrializované poľnohospodárstvo, ktoré produkuje plodiny, v ktorých podiel vitamínov a minerálnych látok posledných 50 rokov len klesá (príčinou je využívanie priemyselných hnojív namiesto organických hnojív).
V prípade, že sa vám vo svaloch začnú robiť kŕče, je potrebné zvýšiť príjem sodíka (soli), vápnika a horčíka (najväčším zdrojom horčíka sú zelené zeleniny, ktoré obsahujú vysoké množstvo chlorofylu). Vzhľadom na žalostný stav nášho industrializovaného poľnohospodárstva nie je hanbou siahnuť ani po výživovom doplnku z lekárne (ideálna je kombinácia vápnik - horčík).

Odborné aj praktické informácie v článku vychádzajú z nasledujúcich zdrojov: Stephen Phinney, Jeff Volek: The Art and Science of Low Carbohydrate Performance, 2012, Eric H. Kossoff M.D., John Freeman, Zahava Turner, James Rubenstein: Ketogenic Diets: Treatments for Epilepsy and Other Disorders, 2011, Eric C. Westman, Stephen Phinney, Jeff Volek: The New Atkins for a New You, 2010, Jenny Ruhl: Diet 101: The Truth About Low Carb Diets, 2012