Vyhľadávanie

Sprievodné príznaky prechodu na paleo

Na rozdiel od väčšiny nutričných a diétnych autorov a webstránok otvorene konštatujeme, že pri praktizovaní paleo sa začiatočník môže dopustiť určitých chýb, ktoré môžu vyvolať rôzne sprievodné príznaky. Väčšina z nich sa však dá rýcho a efektívne odstrániť - kliknutím na tlačítko s názvom sa dozviete viac:

Bolesti hlavy


Zhoršené kognitívne schopnosti
Príznaky chrípky


Nezáujem o jedlo


Studené ruky a nohy
Búšenie srdca


Srdcové palpitácie


Zhoršená kvalita spánku
Svalové kŕče


Znížená výkonnosť


Nízke hodnoty ketónov
Vysoké hodnoty ketónov
Predčasné menštruačné krvácanie
Zápcha   

Príčina Riešenie
Tomuto príznaku v 99% prípadov predchádza strata chuti do jedla, nezáujem o jedlo či zabúdanie na jedlo. Studené ruky a nohy sú jednoznačným príznakom spomaleného metabolizmu. Tento príznak sa spravidla prejavuje až po znížení tukových zásob, t.j. obéznejší ľudia sa s ním spravidla nestretnú.
Je potrebné zvýšiť kalorický príjem. Ak si to môžete dovoliť, pridajte si do stravy viac sacharidov (ovocie, orechy, zemiaky). Ak sacharidy nechcete zvyšovať (napr. sa zaoberáte prechodom do ketózy), pridajte predovšetkým tuky. V extrémnych prípadoch, ak vám naozaj nechutí jesť, môžete zabezpečiť dostatočný kalorický príjem napr. vypitím 1 deci olivového oleja. Olej treba zajesť zeleninou, aby vás neprehnalo.

Odborné aj praktické informácie v článku vychádzajú z nasledujúcich zdrojov: Jenny Ruhl: Diet 101: The Truth About Low Carb Diets, 2012, Joan Matthews Larson: Depression-Free, Naturally, 2011, Julia Ross: The Mood Cure, 2003