Vyhľadávanie

Moderné paleo

objednajteModerné paleo: kniha o nutrične najbohatšom spôsobe stravovania.

moderne paleo

Prvá pôvodná kniha o systéme stravovania, ktorý je založený na zníženom príjme sacharidov a vylúčení problematických látok zo stravy. Autori v nej zosumarizovali odborné poznatky týkajúce sa metabolizmu a výživy a popísali princípy stravy, ktorú je možné z dlhodobého hľadiska považovať za optimálnu pre človeka v súčasných podmienkach. Okrem vysvetlenia princípov, ktoré fungujú takmer identicky pre väčšinu populácie, autori v knihe ponúkajú spôsob, ako si každý človek môže individuálne upraviť stravovanie tak, aby zodpovedalo chuťovým preferenciám, bolo udržateľné po celý život a zabezpečilo prísun všetkých živín, ktoré sú nevyhnutné pre správne fungovanie organizmu.

kúpiť knihu

Je možné definovať optimálnu stravu?

Na základe analýz dát z klinických štúdií, dlhodobých prieskumov a podrobným skúmaním odborných zdrojov, autori knihy Moderné paleo definovali kľúčové parametre stravy, ktorú možno považovať za optimálnu. Ich cieľom bolo vysvetliť zrozumiteľným spôsobom prečo diéty nefungujú, alebo fungujú len krátkodobo. Nepopierateľným dôkazom toho, či je stravovací systém vhodný, je aj nutričná kvalita stravy. Nutričnú kvalitu definuje obsah a kvalita makronutrientov (bielkovín, tukov a cukrov) a mikronutrientov (vitamínov, minerálov, enzýmov). Ďalšími parametrami určujúcimi, či je strava optimálna, sú glykemická záťaž a zápalový faktor. Glykemická záťaž je meradlom toho, ako dokáže strava zasýtiť a zápalový faktor definuje či strava vplýva na zápalové procesy v organizme pozitívnym, neutrálnym alebo negatívnym spôsobom. Dlhodobé zápaly sprevádzajú mnohé chronické a civilizačné ochorenia, napríklad reumatické, autoimunitné ochorenia, sklerózu multiplex, alergie a ďalšie.

Čo je paleo a prečo moderné paleo

Názov moderné paleo zvolili autori pre stravovanie, ktoré zohľadňuje nielen odborné argumenty, ale tiež súčasné možnosti moderného stravovania sa. Základným pilierom je obmedzenie spotreby sacharidov, vylúčenie potravín s vysokým obsahom problematických látok a alergénov, s dôrazom na konzumáciu potravín, ktoré sú čo najmenej technologicky spracované.

Symbióza funkčných diét

Pohľad na stravovanie popísaný v knihe Moderné paleo je symbiózou stravovacích smerov, ktorých vplyv na zdravie je dostatočne zmapovaný na to, aby bolo možné z nich vyvodiť závery a odporúčania.  Moderné paleo kombinuje to najoptimálnejšie z týchto diét, pričom argumentáciu stavia na fungovaní biochemických procesov v ľudskom tele a prihliada na to, že okrem nutričnej kvality by naša strava mala byť chutná, pestrá, dostatočne sýta, no nemali by sme z nej priberať.

symbioza funkcnych diet

Podľa toho je aj definovaná optimálna skladba našej stravy. Jednoznačným odporúčaním je náhrada v našich podmienkach bežných príloh (zemiaky, cestoviny, chlieb, ryža) zeleninou. Tým sa zabezpečí výrazné zvýšenie prísunu vitamínov a zníženie obsahu kalórií. Ďalším pilierom sú kvalitné bielkoviny (t.j. bielkoviny s optimálnym obsahom a pomerom aminokyselín), ktoré získame hlavne z mäsa, vajíčok, a doplnkovo z fermentovaných mliečnych produktov (u ľudí, ktorí nemajú alergiu na mliečne výrobky). Pri zelenine a rovnako pri živočíšnych produktoch je samozrejme dôležité prihliadať na ich pôvod a kvalitu, to znamená, že preferujeme domáce a lokálne produkty. Ak v strave vynecháme, resp. výrazne obmedzíme sacharidové prílohy (zemiaky, cestoviny, chlieb, ryža), primárnym zdrojom energie sa stanú tuky. Výhodám tukového metabolizmu oproti sacharidovému je v knihe venovaná kompletná kapitola. Posledným pilierom optimálneho stravovania sa je vylúčenie potravín s vysokým obsahom problematických látok a vylúčenie technologicky spracovaných potravín s minimálnou nutričnou hodnotou. Problematické látky sú také, ktoré nadmerne a nevhodným spôsobom komplikujú trávenie (glutén, fytáty, ďalšie alergény) a pod technologicky spracovanými potravinami s nízkou pridanou hodnotou rozumieme napríklad jedlá rýchleho občerstvenia, sladkosti, čipsy a podobne.

Moderné paleo: prínosy stravovania

Stravovanie sa podľa princípov ako sú vysvetlené v knihe Moderné paleo, má množstvo merateľných pozitívnych prínosov. Nielen estetických, kam patrí napríklad dosiahnutie ideálnej hmotnosti, alebo pekná pleť, ale hlavne dlhodobých zdravotných. Nízkosacharidová strava s výrazne obmedzeným obsahom problematických látok a s vysokým podielom zeleniny zohráva významnú úlohu pri prevencii aj liečbe chronických civilizačných ochorení, kam patrí napríklad cukrovka, reumatické ťažkosti, srdcovocievne ochorenia, poruchy trávenia, onkologické ochorenia, alergie, poruchy imunity, duševné ochorenia (depresie). Ďalšou nespornou výhodou tejto stravy je jej samoregulačná schopnosť. Už po niekoľkých dňoch alebo týždňoch sa mení vnímanie a manažment hladu, keďže nedochádza k prudkým výkyvom hladiny krvného cukru. Postupne sa menia aj chute - telo si pri optimálne zloženej strave obnoví spoľahlivé signalizačné mechanizmy, čiže dokáže pomocou chuti signalizovať nedostatok alebo prebytok konkrétnych živín. Takýmto spôsobom je preto možné individuálne si vytvoriť jedálniček zodpovedajúci špecifickým potrebám organizmu. Testovaniu potravín je v knihe venovaná samostatná kapitola.

Navždy iný pohľad na jedlo

Kniha Moderné paleo nediktuje čitateľom, čo majú jesť. Vysvetľuje, ako a prečo veci fungujú, a je preto skôr nástrojom k tomu, aby sa každý sám, a na základe faktov (nie ideológie alebo mýtov) rozhodol, čo si položí na tanier. MUDr. Eva Smíšková, všeobecná lekárka a internistka z Polikliniky Mlynská dolina, ktorá sa vyše desať rokov venuje dietológii a spolupracovala na vzniku knihy, hovorí: „Moderné paleo nám ukazuje cestu, z akých zdrojov vyskladať svoju stravu, aby bola pre náš organizmus čo najčistejšia, najprirodzenejšia, obsahovala čo najmenej alergénov a cukru, aby sme ju mohli využiť v prospech svojho zdravia. Preto aj u nás na klinike vítame pacientov, ktorí chcú zmenu stravy využiť aj ako doplnkové riešenie svojich zdravotných problémov.

V knihe Moderné paleo nájdete samozrejme aj mnoho praktických rád, receptov a doplňujúcich zdrojov, z ktorých sa môžete dozvedieť viac. Autormi knihy sú Miroslav Karpaty a Diana Uríčková, zakladatelia portálu www.paleo.sk.

kúpiť knihu