Vyhľadávanie

Pravda o čínskej štúdii

Čo v skutočnosti dokazuje Čínska štúdia?

Na začiatok najskôr, čo Čínska štúdia vlastne je. Ide o knihu, ktorú napísal a v roku 2004 vydal profesor výživy a biochémie na Cornellovej univerzite, T. Colin Cambell spolu so svojím synom lekárom, Thomasom M. Cambellom II. Kniha skúma vzťah medzi našou stravou a chorobami, ktoré nazývame civilizačné a chronické (rakovina, cukrovka, ochrenia strdca, obezita, autoimúnne ochorenia, osteoporóza atď.). Názov Čínska štúdia je pravzatý z názvu istého projektu Čínskej akadémie preventívneho lekárstva, Cornell univerzity a Univerzity Oxfford. Tento projekt (štúdia) budeme v texte označovať malým č. Štúdia trvala 20 rokov. Hľadala vzájomný vzťah medzi úmrtnosťou zo 48 druhov rakoviny a ďalších chronických ochorení v 65 častiach Číny s diétnymi prieskumami a výsledkami krvných testov 6500 ľudí (100 z každého kraja). Tieto oblasti boli vybrané zámerne - ľudia tu po dlhé generácie žili rovnakým životným štýlom.

V čom spočíva kontroverzia Čínskej štúdie?

Kniha sa v Amerike s počtom predaných kusov 500 000 tisíc, stala v januári 2011 najpredávanejšou knihou o výžive. Cambell v nej dospel k záveru, že v tých oblastiach Číny, kde boli ľudia naučení jesť väčšie množstvo živočíšnej stravy, bola vyššia pravdepodobnosť úmrtnosti na civilizačné choroby. Naopak, nižšia úmrtnosť bola v oblastiach, kde sa ľudia stravovali prevažne rastlinnou stravou.

Verejnosť - a to najmä vegetariáni - prijali túto knihu s nadšením a bez výhrad. Nakoľko však boli dáta zo spomínanej čínskej štúdie k dispozícii, našlo sa pár nadšencov, ktorí sa na ne rozhodli pozrieť znova. Kompletnú sadu dát nájdete pokojne aj vy a to v knihe: "Diet, life-style, and mortality in China: A study of the characteristics of 65 Chinese counties [Chen J]".

"Diet, life-style, and mortality in China: A study of the characteristics of 65 Chinese counties [Chen J]"

Údaje z prieskumov, pri správnych analýzach príslušných štatistických metód, ukazujú iné, odlišné korelácie k akým dospel Campbell. Mal pravdu o "ochranných" účinkoch zeleniny, avšak pri živočíšnych bielkovinách sa mýlil. Dokazuje to aj, zatiaľ najdôkladnejšia analýza 24 ročnej študentky Denise Minger. Jej analýza si získala niekoľko tisíc fanúšikov, prakticky cez noc - hneď po zverejnení. Krok za krokom, s podrobným komentárom vysvetľuje výsledky veľkej čínskej štúdie.

Neskôr sa Campbellovu knihu rozhodlo komentovať, analyzovať a opraviť niekoľko ďalších nadšencov výživy a štatistiky (zoznam článkov nájdete tu.) Tiež sme sa na tieto články pozreli. V nasledujúcej časti nájdete ich stručnú charakteristiku a skutočné výsledky čínskej štúdie.

Reálne súvislosti vyplívajúce z čínskej štúdie

Rakovina

 • Neexistuje žiadny štatisticky významný (len veľmi malý)  vzájomný vzťah rôznych druhov rakoviny a živočíšnych bielkovín.
 • Oproti mäsu, majú práve rastlinné bielkoviny tri krát vyššiu koreláciu s rôznymi druhmi rakoviny.
 • Aj pri ochoreniach srdca a mozgovej mŕtvici sa potvrdili pozitívne korelácie s rastlinnými bielkovinami, pričom živočíšne bielkoviny mali negatívne alebo takmer neutrálne korelácie.
 • Cukor, rozpustné sacharidy a alkohol majú až sedemkrát vyšší vzťah s úmrtnosťou na rakovinu v porovaní so živočíšnymi bielkovinami
 • Ako jediný sacharid/rastlinná bielkovina bola práve ryža štatisticky spojená so zníženou úmrtnosťou na rakovinu.
 • Celkový príjem tukov je v negatívnej korelácii s úmrtnosťou na rakovinu. Zjednodušene povedané - tuk ako taký za ňu nemôže.
 • Zároveň bola aj zelenina štatisticky spojená so zníženou úmrtnosťou na rakovinu.

Choroby srdca

 • Neboli pozorované žiadne štatisticky významné asociácie medzi príjmom živočíšnych bielkovín a úmrtnosťou na koronárnu chorobu srdca. Ak existuje s mäsom nejaký vzťah, tak sa skutočne zdá, že pomáha predchádzať úmrtiam na infarkt myokardu a už spomínanú koronárnu chorobu srdca.
 • Nebol potvrdení žiadny významný vzťah medzi konzumáciou živočíšnych potravín a hladinou cholesterolu v krvi.
 • Sú to práve rastlinné bielkoviny ktoré silne pozitívne korelujú s infarktom a koronárnym ochorením srdca.
 • Spotreba obilia je spojená s vyššou hladinou inzulínu a triglyceridov, vyšším výskytom koronárnych chorôb srdca, cievnych mozgových príhod a tiež hypertenzných chorôb srdca. A to doknca oveľa viac, než spotreba iných potravín.
 • Jedinou výnimkou je už spomínaná ryža. Jej spotreba nie je spájaná s rizikom srdcovo-cievnych ochorení ani s mŕtvicou.
 • Neboli dokázané ani žiadne štatisticky významné korelácie pri konzumácii nasýtených tukov s úmrtnosťou na koronárne ochorenia srdca.

Celková úmrtnosť a chorobnosť

 • Nepotvrdilo sa, že by príjem živočíšnych bielkovín a tukov spôsoboval vyšší počet chorôb.  A to ani v krajoch, kde bola ich konzumácia nadmerná. Dokázalo sa, že príjem živočíšnych bielkovín nemá vzťah s celkovou úmrtnosťou.
 • Ani spotreba vajec nemá súvislosť s úmrtnosťou.
 • Sójová omáčka (pozor, nie sójové produkty) sa podpísala pod pokles celkovej úmrtnosti.
 • Najväčšie riziko úmrtnosti a chorobnosti mali čisto vegetariánske kraje, ktoré boli zahrnuté do štúdie.

A tu sú diétne odporúčania na základe riadnej analýzy čínskej štúdie

Ešte skôr je však dôležité poznamenať, že štúdia bola vykonaná v Číne ako epidemiologická štúdia, čo znamená, že neobsahuje všetky kontrolné premenné a závery nie je možné vyvodiť z aktuálnych údajov. Napriek tomu, ak by sme mali navrhnúť niekoľko odporúčaní na základe zistených vzťahov:

 1. Postavte svoj denný kalorický príjem na živočíšnych bielkovinách a tukoch
 2. Jedzte veľa (najmä zelenej) zeleniny
 3. Nejedzte rastlinné bielkoviny, najmä pšenicu. Ak však niečo ako prílohu nutne potrebujete, siahnite po ryži
 4. Vyhnite sa sacharidom všetkého druhu (cukor, škrob, alkohol)

A aby sme to celé zhrnuli. Aj vám sa zdá že sa tieto odporúčania náramne podobajú na pravidlá paleo stravy? (o nich viac tu)