Vyhľadávanie

Nutričná ketóza

Nutričná ketóza zahŕňa všetky výhody tukového metabolizmu, navyše umožňuje rýchlejšie schudnutie a podporu liečby chronických mozgových ochorení, rakoviny a autoimúnnych zápalových ochorení.

 

Stav nutričnej ketózy sa môže aktivovať v nasledujúcich prípadoch:

  1. Denný príjem sacharidov klesne pod hranicu 50 g (u niektorých ľudí táto hranica môže byť ešte nižšia, napr. 40 gramov) na obdobie dlhšie ako 3 až 6 týždňov.
  2. Denný príjem kalórií je významne pod odporúčanou hranicou, resp. je nulový (napr. pri hladovke alebo pôste) na obdobie 3 - 7 dní.

V tomto článku sa zaoberáme nutričnou ketózou vyvolanou zníženým príjmom sacharidov (nie hladovkou).

Aké sú výhody nutričnej ketózy?

Nutričnou ketózou sa podrobne zaoberá viacero kníh, napr. The Art and Science of Low Carbohydrate Performance alebo Ketogenic Diets: Treatments for Epilepsy and Other Disorders. Výhody nutričnej ketózy sa dajú stručne zhrnúť do nasledujúcich bodov:

  1. Najintenzívnejšie chudnutie. Prechod do tukového metabolizmu niekedy nestačí na to, aby sa vaše tukové zásoby znížili. Príčiny môžu byť rôzne - snaha organizmu ochrániť sa pred vyhladovaním (typický problém pre ľudí, ktorí už v minulosti držali rôzne diéty) alebo celkový spomalený metabolizmus (zvyčajný napríklad pre ľudí, ktorí sú zvyknutí menej jesť). Pri prepnutí do ketózy organizmus začína ako hlavný zdroj energie vyrábať ketóny - hlavnou stavebnou látkou pri tomto procese je tuk. Preto všetky obdobia bez prísunu potravy (napr. spánok), alebo obdobia zvýšeného energetického výdaju (šport) budú automaticky spotrebovávať vaše tukové zásoby. Dôležité upozornenie - tento proces sa začína diať až po prepnutí do ketózy, t.j. po 4 týždňoch ketogenického paleo. Počas úvodnej fázy prechodu do ketózy nie je vhodné stravu žiadnym spôsobom obmedzovať, mohlo by to mať totiž práve opačný efekt - spomalenie metabolizmu a zabránenie prepnutiu vášho metabolizmu do ketózy.
  2. Podpora liečby mozgových ochorení. Väčšina buniek mozgu sa dokáže adaptovať na využívanie ketónov, t.j. tieto bunky môžu byť prestať závislé na glukóze ako hlavnom zdroji energie. Poškodené alebo čiastočne znefunkčnené mozgové bunky (napríklad inzulínovou rezistenciou) dokážu využívať ketóny - na rozdiel od glukózy - efektívnejšie a bez obmedzení. Nahradenie problematického paliva (glukózy) ketónmi teda môže viesť k vyliečeniu a obnove funkcií mozgových buniek. Nutričná ketóza sa úspešne používa na liečbu epilepsie už približne 100 rokov. Anekdotické skúsenosti naznačujú, že nutričná ketóza môže pomôcť aj pri liečbe ďalších ochorení mozgu - skleróza multiplex, Alzheimer, Parkinson.
  3. Podpora liečby rakoviny. Väčšina druhov rakovinových buniek využíva ako hlavný zdroj svojej energie krvnú glukózu. Nutričná ketóza prudko znižuje objem dostupnej krvnej glukózy, vďaka čomu sa zastavuje vyživovanie rakovinových buniek. V minulých desaťročiach medzi alternatívne metódy liečby rakoviny patrila hladovka alebo diéty, ktoré prudko obmedzujú kalorický príjem (napr. pitie cviklovej šťavy). Hlavný účinok takýchto hladoviek alebo diét spočíva v tom, že prepínajú organizmus do stavu ketózy, a teda tiež rakovinové bunky "vyhladujú". Nutričná ketóza na rozdiel od hladovky môže byť aktivovaná neobmedzene dlhú dobu, navyše bez mnohých rizík hladovky (podvýživenie organizmu, ketoacidóza).
  4. Podpora liečby autoimúnnych zápalových ochorení. Mnohé chronické zápalové ochorenia sú na bunkovej úrovni vyvolávané drobnými zápalovými ložiskami. Tieto môžu, ale aj nemusia byť vytvárané nevhodnými zložkami potravy. V stave nutričnej ketózy je väčšina tkanív organizmu zásobovaná ketónmi, ktoré - na rozdiel od uhľohydrátov a tukov - sa nikde v organizme neskladujú, sú vždy k dispozícii v krvnom obehu. Váš organizmus sa nemusí do takej veľkej miery zaoberať "manažmentom zásob" - neustálym skladovaním a uvoľňovaním zásob z tkanív na pokrytie svojich energetických potrieb. Môže sa preto venovať "upratovaniu" - zvyčajne začína liečbou poškodených a zapálených tkanív. V stave ketózy sa organizmus dokáže liečiť a regenerovať oveľa rýchlejšie, ako pri uhľohydrátovom a tukovom metabolizme.

Ako prebieha prechod do nutričnej ketózy?

Bunky ľudského tela teda ako zvyčajný zdroj energie využívajú glukózu a tuky. Pokiaľ je denný príjem sacharidov pod 50 g, tkanivá ľudského organizmu začínajú pociťovať akútny nedostatok glukózy. Vtedy má organizmus dve možnosti, ako tento nedostatok pokryť:

  1. Vyrábať glukózu z amino kyselín prostredníctvom glukoneogenézy v pečeni. Tento spôsob je metabolicky náročný a spravidla aj tak nestačí na pokrytie energetických potrieb organizmu. Je to skôr akési záložné, dočasné riešenie.
  2. Prepnúť väčšinu svojich buniek tak, aby boli schopné namiesto glukózy využívať ketóny. Tento spôsob pohonu buniek je ešte efektívnejší ako pohon glukózou, organizmus ho preto vždy uprednostní pred glukogeneózou.

Pri nedostatku glukózy zo sacharidov v potrave teda pečeň začína vyrábať z tukov ketóny (beta-hydroxybutyrát a acetoacetát). Adaptáciu organizmu na ketózu je možné monitorovať prostredníctvom glukomeru, ketomeru a lakmusových papierikov - tzv. ketostix (detailné info na konci článku). Celý priebeh prepnutia do ketózy zvyčajne prebieha podľa nasledujúceho scenára:

Deň Popis Merania
1 - 3 Pri znížení sacharidov v potrave pod 50g denne organizmus začne spotrebovávať vlastné zásoby glykogénu. Dochádza k úbytku hmotnosti, tento však primárne súvisí so stratou vody naviazanou na glykogén. Organizmus sa zatiaľ nezačal zbavovať tukov. Ranná glukóza: 4,3 - 5,3 mmol/l
Ketóny v krvi: <0,5 mmol/l
Ketóny v moči: < 5 mg/dl
4 - 21

(v podstate prvé tri týždne)
Po minutí zásob glykogénu sa organizmus začína prepínať do ketózy. Pečeň začína produkovať stále väčšie a väčšie množstvá ketónov. Tkanivá zatiaľ nie sú prispôsobené na ich využívanie, a tak väčšina vyrobených ketónov odchádza z tela močom. Keďže organizmus už nemá dostatok pôvodného paliva (glukóza) a na nové palivo (ketóny) sa ešte neadaptoval, dochádza aj k poklesu fyzickej výkonnosti. Ranná glukóza: 4,3 - 5,3 mmol/l
Ketóny v krvi: postupný nárast až na 3 mmol/l
Ketóny v moči: postupný nárast až na 160 mg/dl
22 - 42

(štvrtý až šiesty týždeň)
Stále väčšie a väčšie množstvo buniek začína využívať ketóny ako nové palivo. Organizmus začína siahať aj po vlastných zásobách tuku, prudko klesá chuť do jedla. Vylučovanie ketónov v moči klesá na prirodzenú spodnú hranicu, avšak podiel ketónov v krvi sa drží na hornej hranici - organizmus sa adaptoval na nové palivo - ketóny. Ranná glukóza: môže, ale nemusí klesnúť až na 3,8 mmol/l
Ketóny v krvi: 1,5 - 3 mmol/l
Ketóny v moči: postupný pokles až na 5 mg/dl
43 - 56

(šiesty až ôsmy týždeň)
Organizmus je prepnutý do ketózy, nedejú sa už žiadne ďalšie zmeny. V tomto období by sa ešte nemalo experimentovať so stravou, aby sa tkanivá stabilizovali v novom metabolickom móde. Vysoké zásoby tuku zvyčajne klesajú.
Ranná glukóza: 3,8 - 4,5 mmol/l
Ketóny v krvi: Ketóny v krvi: 1,5 - 3 mmol/l
Ketóny v moči: < 5 mg/dl

Prvý prechod do ketózy je pre ľudský organizmus relatívne náročným (a stresujúcim) procesom, ktorý je potrebné zrealizovať podľa presných pravidiel. Zoznam problémov typických pre klasické paleo a nutričnú ketózu, vrátane odporúčaní na riešenie, uvádzame v sekcii Sprievodné príznaky prechodu na paleo.

Ako monitorovať prechod do ketózy?

Vzhľadom na uvedené skutočnosti odporúčame prechod do ketózy monitorovať prostredníctvom nástrojov popísaných v nasledujúcej tabuľke. Použitím monitorovacích prístrojov sa vyhnete možných chybám pri realizácii prechodu.

Nástroj Popis Kde sa dá kúpiť
Glukomer Slúži na monitorovanie rannej krvnej glukózy. Pri prepnutí do módu nutričnej ketózy organizmus znižuje tvorbu glukózy, pretože väčšina jeho tkanív si energiu berie z ketónov. Pokles rannej glukózy teda indikuje aktiváciu nutričnej ketózy. v lekárni
Ketomer Slúži na monitorovanie ketónov v krvi. V prípade výrazného prekročenia hraničnej hodnoty nutričnej ketózy (5 mmol/l) je nutné prechod do ketózy ukončiť. V prípade nedostatočných hodnôt (pod 1 mmol/l) je nutné upraviť stravu - spravidla znížiť príjem bielkovín a zvýšiť príjem tukov. Meranie je vhodné robiť večer.
v lekárni
Ketostix Lakmusové papieriky na testovanie obsahu ketónov v moči. Vysoký obsah na začiatku prechodu indikuje, že organizmus začal vyrábať ketóny. Postupné znižovanie v nasledujúcich týždňoch zase naznačuje, že tkanivá organizmu začali ketóny využívať. Meranie je vhodné robiť večer.
v lekárni

Návod na aktiváciu nutričnej ketózy je popísaný v samostatnom sprievodcovi.

Ak máte skúsenosti s nutričnou ketózou, podeľte sa s nami o ne v krátkom anonymnom dotazníku.


Odborné informácie v článku vychádzajú z nasledujúcich zdrojov: Stephen Phinney, Jeff Volek: The Art and Science of Low Carbohydrate Performance, 2012, Eric C. Westman, Stephen Phinney, Jeff Volek: The New Atkins for a New You, 2010, Mark Sisson: Mark's Daily Apple (stránka), Eric H. Kossoff M.D., John Freeman, Zahava Turner, James Rubenstein: Ketogenic Diets: Treatments for Epilepsy and Other Disorders, 2011, Jenny Ruhl: Diet 101: The Truth About Low Carb Diets, 2012