Vyhľadávanie

Nárast a vyrysovanie svalov

Znížením spotreby sacharidov dokážete eliminovať kolísanie hladiny krvného cukru a inzulínovú rezistanciu, čím zablokujete odbúravanie aminokyselín zo svalstva.

Ako popisujeme v článku o manažmente hladu, organizmus pri zvýšenej konzumácii sacharidov veľmi prudko reaguje zvýšenou produkciou inzulínu, ktorý má zá úlohu rýchlo uskladniť prebytočnú krvnú glukózu. Pravidelné opakovanie tohoto procesu vedie k výkyvom hladiny krvného cukru, čo náš endokrinný systém vníma ako extrémne stresovú situáciu. Na zníženie hladiny krvného cukru preto reaguje vylúčením stresových hormónov - epinefrínu (adrenalínu) a kortizolu. Ich úlohou je rozložiť časť svalového tkaniva na aminokyseliny, ktoré sa v pečeni prostredníctvom glukogeneózy konvertujú na „náhradnú" glukózu. Teda vždy, keď sa "roztrasiete od hladu", váš organizmus práve zmenšuje vaše svaly.

Ako popisujeme v článku o cukrovke, pri nadmernej spotrebe sacharidov a dlhodobo vysokej produkcii inzulínu môže časom dôjsť k vzniku tzv. inzulínovej rezistencie, keď bunky strácajú schopnosť využiť nutrienty z krvi. V prípade buniek pečene inzulínová rezistencia spôsobí, že tieto bunky stratia schopnosť využívať glukózu z krvi a "nadobudnú dojem", že organizmus hladuje. Pečeň ako orgán zodpovedný za energetickú stabilitu celého organizmu vydá signál na odbúranie aminokyselín zo svalov, aby z nich prostredníctvom glukoneogenézy mohla následne vyrobiť glukózu.

Riešenie

Znížením spotreby sacharidov eliminujete obidve problematické reakcie vášho organizmu - kolísanie hladiny krvného cukru aj inzulínovú rezistenciu buniek pečene, vďaka čomu sa minimalizuje vylučovanie stresových hormónov a následná glukoneogenéza. Váš organizmus tým pádom nemá tendenciu "sabotovať" vlastnú svalovú hmotu, vďaka čomu môžete po prechode na paleo pozorovať mierny nárast a vyrysovanie svalovej hmoty, často aj bez cvičenia. Uvedený efekt je možné dosiahnuť prostredníctvom prechodu na klasické paleo alebo ketogenické paleo.

Ďalšie benefity paleo nájdete v menu vľavo alebo v prehľade, prípadne prejdite na ďalší benefit.

<< predchádzajúci benefit

nasledujúci benefit >>

 


Odborné informácie v článku vychádzajú z nasledujúcich zdrojov: Robb Wolf: Paleo diéta, 2011; Mark Sisson: Praveký plan, 2009; Eric C. Westman, Stephen Phinney, Jeff Volek: The New Atkins for a New You, 2010; Jenny Ruhl: Diet 101: The Truth About Low Carb Diets, 2012; Stephen Phinney, Jeff Volek: The Art and Science of Low Carbohydrate Performance, 2012;