Vyhľadávanie

Metabolické stavy ľudského organizmu

Ľudský organizmus dokáže existovať v rôznych metabolických stavoch. Najproblematickejší je uhľohydrátový metabolizmus, tukový metabolizmus a ketóza sú z dlhodobého hľadiska efektívnejšie a majú rôzne liečivé účinky.

Bunky ľudského organizmu ako palivo (zdroj energie) využívajú chemickú látku adenosintrifosfát (ATP). Dokážu ho vyrábať zo všetkých stavebných prvkov potravy - uhľohydrátov, tukov, bielkovín - ale aj z tzv. ketónov (ketóny sa vyrábajú v pečeni z tukov a bielkovín). Nasledujúca tabuľka vysvetľuje, akým spôsobom sa ATP vyrába z jednotlivých látok:

Kategória Stavebné prvky Proces spaľovania
uhľohydráty cukry,
škroby,
glykogén
Bunky spaľujú malú časť uhľohydrátov priamo z potravy, zvyšok sa ukladá vo forme škrobu - glykogénu - vo svaloch a pečeni. Zásoby glykogénu sa podľa potreby uvoľňujú do krvného obehu a bunky si ich premieňajú na ATP. Ľudské telo dokáže skladovať glykogén s energetickou kapacitou cca 2000 kcal.
tuky všetky mastné kyseliny V prípade, že máte aktivovaný tukový metabolizmus (t.j. váš denný jedálny lístok neprovokuje nadbytočnú produkciu inzulínu), vaše bunky premieňajú tuky z potravy, resp. tuky uvoľnené z tukových tkanív, na ATP. Ľudské telo dokáže skladovať tuk s energetickou kapacitou cca 40 000 kcal (v prípade chudého človeka).
bielkoviny všetky aminokyseliny V prípade, že máte nedostatok kalórií v potrave, a/alebo v prípade, že nemáte aktivovaný tukový metabolizmus, vaše telo môže siahnuť po bielkovinách ako po náhradnom zdroji energie. Bielkoviny z potravy (resp. v horšom prípade bielkoviny z vašich vlastných svalových tkanív) sa odosielajú do pečene, kde sa prostredníctvom procesu nazývaného glukogeneóza premieňajú na glukózu. Táto sa vyššie popísaným spôsobom v bunkách premieňa na ATP. Tento proces však zbytočne zaťažuje pečeň a je zo všetkých spaľovacích procesov najmenej efektívny.
ketóny beta-hydroxybutyrát, acetoacetát
Ketóny sa vyrábajú v pečeni z bielkovín a tukov, následne sú uvoľňované do krvného obehu, z ktorého si ich bunky "berú" podľa potreby. Ketóny sa teda neskladujú v tkanivách ako tuky alebo glykogén. Ketóny dokáže využívať ako náhradné palivo väčšina buniek organizmu (s výnimkou niektorých mozgových buniek alebo červených krviniek). Ketóny sú v porovnaní s ostatnými druhmi paliva najefektívnejšie.

Ľudský organizmus teda ako zdroj energie dokáže využívať rôzne látky. Od zloženia vašej potravy závisí, ktoré látky sa váš organizmus rozhodne využívať ako hlavný zdroj energie. V podstate jediným parametrom, ktorý ovpyvňuje toto rozhodnutie, je denná spotreba uhľohydrátov - celková hmotnosť zjedených cukrov a škrobov v priebehu dňa (vysvetlené v samostatnom článku). V závislosti od množstva uhľohydrátov v potrave sa teda váš organizmus môže nachádzať v nasledujúcich metabolických stavoch:

Metabolický mód Denná spotreba uhľohydrátov
Popis
Uhľohydrátový metabolizmus (viac informácií)
> 150 g Organizmus využíva ako hlavný zdroj energie uhľohydráty. Množstvo inzulínu vylučované pri tomto množstve uhľohydrátov v potrave zabezpečuje, že väčšina tukov z potravy sa ukladá v tukových tkanivách, pričom sa z nich uvoľňujú len v obmedzenej miere (t.j. vtedy "priberáme). Hranica 150 g je považovaná za spodnú hranicu, u každého však môže byť iná (u niekoho môže dosiahnuť aj 250 g - to sú ľudia, ktorí "môžu zjesť čo chcú a aj tak nepriberú").
Tukový metabolizmus (viac informácií) 50 - 150 g Organizmus využíva ako hlavný zdroj energie tuky, uhľohydráty používa len v nevyhnutných prípadoch (napr. niektoré mozgové bunky alebo červené krvinky). Prípadný drobný deficit glukózy dopĺňa prostredníctvom glukogeneózy z aminokyselín. Celkový objem vylučovaného inzulínu neblokuje uvoľňovanie tukov z tukových tkanív (vtedy "chudneme"). Zásoby glykogénu vo svaloch a v pečeni sú relatívne nízke. Prechod do tukového metabolizmu môžete zrealizovať prostredníctvom prechodu na klasické paleo.
Nutričná ketóza (viac informácií) 20 - 50 g Pri kritickom nedostatku uhľohydrátov sa ľudský organizmus prepína v období 3 - 6 týždňov do metabolického stavu nazývaného nutričná ketóza. Pečeň začína z tukov vyrábať ketóny, väčšina buniek organizmu sa adaptuje na spaľovanie ketónov namiesto glukózy. Vďaka tomuto prepnutiu dramaticky klesá spotreba glukózy - nevyhnutnú spotrebu organizmus dokáže pokryť aj z malého množstva uhľohydrátov v potrave. Nutričná ketóza je najprirodzenejším a najefektívnejším metabolickým módom - organizmus sa vtedy dokáže najrýchlejšie regenerovať a chrániť pred civilizačnými ochoreniami. Prechod do stavu nutričnej ketózy je nutné zrealizovať podľa špecifických inštrukcií, v opačnom prípade sa vám prechod nemusí podariť.

Ak chcete o metabolických módoch vedieť viac, kliknite na odkazy "viac informácií" pod názvami metabolických módov.

Prejsť na uhľohydrátový metabolizmus >>


Odborné informácie v článku vychádzajú z nasledujúcich zdrojov: Stephen Phinney, Jeff Volek: The Art and Science of Low Carbohydrate Performance, 2012, Eric C. Westman, Stephen Phinney, Jeff Volek: The New Atkins for a New You, 2010, Mark Sisson: Mark's Daily Apple (stránka), Eric H. Kossoff M.D., John Freeman, Zahava Turner, James Rubenstein: Ketogenic Diets: Treatments for Epilepsy and Other Disorders, 2011, Jenny Ruhl: Diet 101: The Truth About Low Carb Diets, 2012