Vyhľadávanie

Kontakt

PALEO CENTRUM

Poliklinika Mlynská dolina
Staré grunty 56, Bratislava

0903 254 246
info@paleo.sk

Konečná zastávok autobusov č. 31 a 39.

Oproti hlavnému vchodu Cintorína Slávičie údolie. Parkovať je možné na ľavej strane cesty pred cintorínom.

 

Fakturačné údaje:

Paleo centrum, s.r.o.

Karlova ves 6262

841 04 Bratislava 4

IČO: 47353821

IČ DPH: SK 202 382 55 29

Číslo účtu vo Fio banke:

2500452344/8330

Číslo účtu pre úhradu služieb Paleo krabičky a Paleo debničky:

4023740659 / 7500

IBAN: SK27 7500 0000 0040 2374 0659

 

BIC (SWIFT)CEKOSKBX