Vyhľadávanie

Kontakt

PALEO CENTRUM


info@paleo.sk


 

Fakturačné údaje:

Paleo centrum, s.r.o.

Karlova ves 6262

841 04 Bratislava 4

IČO: 47353821

IČ DPH: SK 202 382 55 29

Číslo účtu vo Fio banke:

2500452344/8330

Číslo účtu pre úhradu služieb Paleo krabičky a Paleo debničky:

4023740659 / 7500

IBAN: SK27 7500 0000 0040 2374 0659

BIC (SWIFT)CEKOSKBX