Vyhľadávanie

Domáci test citlivosti na potraviny

Domáci test citlivosti na potraviny umožňuje veľmi jednoduchým spôsobom v domácich podmienkach otestovať, či váš organizmus má ťažkosti pri metabolizácii niektorých potravín. Ak ste určitú problematickú potravinu jedli dlhé roky, váš organizmus sa časom prispôsobil a prestal signalizovať, že daná potravina mu nevyhovuje. Preto v súčasnosti pri zjedení problematickej potraviny nemusíte na sebe rozoznať, že vám spôsobuje nejaký zdravotný problém. Vylúčením problematických potravín zo svojho jedálneho lístka môžete odstrániť rôzne zdravotné problémy, získať viacej energie či posilniť svoj imunitný systém. Domáci potravinový test môžete zrealizovať aj v prípade, že nie ste na paleo. Medzi zvyčajné problematické potraviny patria otázne potraviny a neolitické potraviny.

Postup testovania:

Krok Názov Trvanie Popis
1 Príprava koľko uznáte za vhodné V prvej, prípravnej fáze je potrebné získať uistenie, že sa dlhodobo nachádzate v stabilizovanom fyzickom a duševnom stave. Na to netreba vyvinúť žiadnu špeciálnu aktivitu - stačí sa zamyslieť, či ste sa v posledných dňoch či týždňoch cítili viac-menej rovnako. (Je jedno, či rovnako dobre, alebo rovnako zle :)
Pokiaľ je nejaký dôvod, prečo váš fyzický alebo duševný stav v súčasnosti kolíše, je potrebné ho odstrániť alebo počkať, kým pominie (napr. bolo predvianočné obdobie v práci, prestali ste fajčiť, prechádzali ste na paleo, ...).
Nie je teda vhodné test realizovať, ak sa priebežne mení váš fyzický alebo duševný stav, pretože nebudete vedieť zhodnotiť, či vypozorované príznaky spôsobila testovaná potravina, alebo vonkajšie okolnosti.
2 Oddych od testovanej potraviny 2 až 4 týždne V druhej fáze vylúčte testovanú kategóriu potravín z jedálneho lístka. Kategórie potravín sú naznačené napríklad v sekcii Rozdelenie potravín. Pri vylúčení celej kategórie váš organizmus dostane priestor, aby si "kompletne oddýchol" od problematických látok, ktoré sa v danej skupine potravín nachádzajú (napr. vylúčite všetky mliečne výrobky, alebo všetky strukoviny).
Je možné, že ak ste správne "uhádli" problematickú kategóriu, budete počas tohto obdobia pozorovať zlepšenie niektorých zdravotných problémov, celkového fyzického stavu alebo psychiky. V takom prípade je na vašom rozhodnutí, či chcete podstúpiť kroky 3 a 4 potravinového testu, alebo preskočiť rovno na 6 krok (dlhodobá prevádzka bez problematických potravín).
Testovacie vylúčenie potravinovej kategórie by malo trvať minimálne 2 týždne, pre lepšie rozoznanie príznakov počas testovania je vhodné túto dobu predĺžiť až na 4 týždne.
3 Zjedenie testovanej potraviny 2 hodiny Deň pred testovaním nie je vhodné výrazne meniť svoj psychický alebo fyzický stav (napr. náročnou fyzickou aktivitiou, ponocovaním či alkoholom). V testovací deň sa normálne naraňajkute, nechajte svoj organizmus "nabehnúť" do normálneho režimu a po raňajkách počkajte, kým vyhladnete.
Potom zjedzte samotnú testovanú potravinu v relatívne väčšom množstve (napr. ak ste vylúčili mliečne výrobky, zjedzte napr. veľký biely jogurt). Ďalšie 2 hodiny nejedzte žiadne ďalšie potraviny.
4 Pozorovanie reakcií organizmu 48 hodín Hneď po zjedení danej potraviny sa začnite pozorovať - v podstate od prvej minúty, až najbližších 48 hodín. Všímajte si všetky nezvyčajné reakcie svojho organizmu, ktoré sa počas "oddychového" obdobia (2. fáza) neobjavili. Reakcie môžu byť okamžité (napr. pocit bolesti v bruchu, nezvyčajné hlasné škŕkanie), ale aj oneskorené (napr. bolesť hlavy na druhý deň). Neexistuje kompletný zoznam možných reakcií, preto uvádzame len príklady: intenzívne kýchanie, kašlanie, upchatie horných dýchacích ciest, nepríjemné pocity pri trávení, plynatosť, hnačka, zhoršenie nálady, zhoršenie koncentrácie, ospalosť, kožná reakcia, zhoršený spánok, bolesť hlavy,...
Pokiaľ ste po zjedení testovanej potraviny v uvedených 48 hodinách pozorovali akékoľvek nepríjemné príznaky, je vhodné sa uistiť a danú potravinu otestovať, najskôr však o 3 dni. Pokiaľ budú pozorované príznaky o 3 dni obdobné, blahoželáme! Práve ste identifikovali problematickú potravinu.
5 Test ďalších potravín z danej kategórie 48 hodín Pokiaľ ste pri testovanej potravine potvrdili negatívne príznaky, alebo pokiaľ ste nemali žiadne príznaky, môžete prejsť na test ďalšej potraviny z testovanej kategórie (napr. ak ste ako prvý testovali jogurt, teraz môžete tvrdý syr). Zopakujte postup popísaný v krokoch 3 a 4. Takto postupne pretestujte všetky hlavné potraviny z danej kategórie (tvaroh, mlieko, smotanu, ...). Je pravdepodobné, že váš organizmus bude na potraviny z jednej kategórie reagovať obdobne. Môže sa tiež stať, že v danej kategórii nájdete výnimky.
6 Dlhodobá "prevádzka" bez problematických potravín koľko uznáte za vhodné Ak ste identifikovali potraviny, na ktoré váš organizmus reaguje "podráždene", pravdepodobne sa rozhodnete ich zo svojho jedálneho lístka vylúčiť. Po následnej stabilizácii vášho stavu (veríme, že aj zlepšení) môžete zopakovať potravinový test aj pre iné kategórie potravín. Je štatisticky pravdepodobné, že najmenej reakcií budete pozorovať pri "paleolitických" potravinách. Na druhej strane, najviac reakcií sa dá očakávať pri otáznych a neolitických potravinách.
7 Opätovné pretestovanie niektorých potravín 2 až 4 týždne Je možné, že niektoré potraviny vám napriek jednoznačným reakciám a dlhodobému vylúčeniu začnú časom chýbať. Môže to byť signál organizmu, že sa v nejakej oblasti zotavil, a je teraz pripravený a schopný bez problémov metabolizovať viac, ako doteraz. Ak sa vám teda objaví dlhodobá chuť na nejakú potravinu, opätovne si ju pretestujte. Je možné, že tentokrát váš organizmus na ňu nebude negatívne reagovať.

Odborné aj praktické informácie v článku vychádzajú z nasledujúcich zdrojov: Eric C. Westman, Stephen Phinney, Jeff Volek: The New Atkins for a New You, 2010, Joan Matthews Larson: Depression-Free, Naturally, 2011, Chris Kresser: Personal Paleo Code, 2011