Vyhľadávanie

Vylúčenie zodpovednosti (disclaimer)

  1. Obsah stránky paleo.sk (ďalej len Stránka) vrátane textov, infografiky, obrázkov, videa, prípadne akýchkoľvek iných materiálov (ďalej len Obsah), má vyslovene informatívny charakter. Autorský tím Stránky (ďalej len Paleo centrum) negarantuje správnosť alebo vhodnosť Obsahu alebo odkazov uverejnených na tejto stránke. Táto výluka sa vzťahuje aj na komentáre facebookových užívateľských entít Paleo centrum a Paleo center.
  2. Riadenie sa Obsahom, ktorý bol vypracovaný autorským tímom Stránky alebo inými prispievateľmi na Stránke, je na vlastné riziko užívateľa Stránky. Ktorýkoľvek užívateľ Stránky musí pri využívaní jej Obsahu postupovať obozretne, rozvážne a s rozmyslom.
  3. Účelom Obsahu Stránky nie je nahrádzať odbornú zdravotnícku diagnostiku, poradenstvo alebo starostlivosť. V prípade akýchkoľvek zdravotných problémov je vždy nutné vyhľadať odbornú lekársku pomoc. V prípade akútneho problému je nutné bezodkladne kontaktovať zdravotnícku pohotovostnú službu.
  4. Paleo centrum nie je zodpovedné za kvalitu alebo charakter obsahu iných stránok alebo materiálov, na ktoré vo svojom Obsahu odkazuje. Odkazy na tieto tretie stránky sú zverejnené len kvôli kontextu, ich účelom nie je propagovať tieto stránky alebo produkty a služby, ktoré predávajú.
  5. Stránka paleo.sk obsahuje informácie, štatistiky a metodické postupy prevzaté z dôveryhodných zdrojov vypracovaných tretími stranami. Paleo centrum však negarantuje správnosť prevzatých informácií a nenesie žiadnu zodpovednosť za presnosť, kvalitu, vhodnosť alebo aktuálnosť ktorejkoľvek časti Obsahu Stránky.
  6. Názory a komentáre užívateľov pod ktorýmkoľvek článkom Stránky nemusia nevyhnutne odrážať názory autorského tímu Paleo centra. Paleo centrum negarantuje ani nenesie zodpovednosť za správnosť, presnosť, kvalitu, vhodnosť alebo aktuálnosť takýchto názorov a komentárov.