Vyhľadávanie

Čo je vlastne optimálna potrava?

Čo hovorí
encyklopédia?

Čo hovorí
štatistika?

Čo hovoria
archeológovia?

Čo hovoria
úspešné diéty?

... a čo hovorí
vaše telo?

Pred vyše 20 rokmi začal spoločný projekt Čínskej akadémie preventívneho lekárstva, univerzity Cornell a Oxford, tzv. "Čínska štúdia". Štúdia sledovala stravovacie návyky a zdravotný stav 6500 ľudí zo 65 rôznych čínskych krajov. Vzhľadom na to, že rôzne kraje mali historicky rôzne stravovacie návyky, v rámci vyzbieraných dát bolo možné sledovať súvislosť medzi druhom stravy a náchylnosťou na rôzne civilizačné ochorenia (napr. aké sú rozdiely medzi "vegetariánskymi" a "mäsožravými" krajmi). Štatistickou analýzou údajov, ktoré sú verejne dostupné, môžeme dospieť približne k nasledujúcim zisteniam:

  • Zelenina plní v prípade civilizačných ochorení preventívnu funkciu, v spotrebe zeleniny sa teda netreba obmedzovať.
  • Konzumácia mäsa a živočíšnych tukov nemá vplyv na vznik civilizačných ochorení, resp. štatistické korelácie naznačujú, že živočíšna potrava plní ochrannú funkciu v prípade rakoviny či srdcovo-cievnych ochorení.
  • Silná korelácia bola identifikovaná medzi civilizačnými chorobami a spotrebou uhľohydrátov (cukry, škrob, alkohol). Analýza ako najškodlivejšiu potravinu identifikovala pšenicu.
  • Vegetariánske kraje (najmenej živočíšnych a najviac rastlinných bielkovín v strave) pozorované počas štúdie mali najvyššiu chorobnosť a úmrtnosť.

(Podrobnejší popis Čínskej štúdie a jej zistení si môžete prečítať tu.)