Vyhľadávanie

Čo je vlastne optimálna potrava?

Čo hovorí
encyklopédia?

Čo hovorí
štatistika?

Čo hovoria
archeológovia?

Čo hovoria
úspešné diéty?

... a čo hovorí
vaše telo?

Nasledujúca tabuľka znázorňuje históriu človeka z hľadiska potravy a zdravotného stavu. Archeologické výskumy naznačujú, že zaradenie mäsa do nášho jedálneho lístka pred 3 miliónmi rokov podporilo fyzický vzrast a zväčšenie mozgu, pričom novodobé poľnohospodárske plodiny mali úplne opačný efekt. Navyše, 10 000 rokov tvorí z 8-miliónovej histórie človeka len 0,1% celkového času - je to strašne krátke obdobie na to, aby sme sa ako živočíšny druh stihli adaptovať na nový druh stravy:

Historický vývoj jedálneho lístka

Odborné informácie v článku vychádzajú z nasledujúcich zdrojov: Robb Wolf: The Paleo Solution: The Original Human Diet, 2011; Mark Sisson: The Primal Blueprint, 2009