Vyhľadávanie

Čo je vlastne optimálna potrava?

Čo hovorí
encyklopédia?

Čo hovorí
štatistika?

Čo hovoria
archeológovia?

Čo hovoria
úspešné diéty?

... a čo hovorí
vaše telo?


Človek ako živočíšny druh spadá do rodiny cicavcov. Z hľadiska potravinových potrieb sa cicavce rozdeľujú na bylinožravce, všežravce a mäsožravce:
  • Bylinožravce majú extrémne dlhý tráviaci trakt, nezriedka aj viacero žalúdkov a sú schopné stráviť vlákninu (celulózu) v potrave. Na svoje optimálne fungovanie nepotrebujú mäso, hlavnou zložkou ich potravy sú rastliny (rastlinami sa myslia predovšetkým listová, stonková a koreňová časť rastliny, v sezóne aj plodová časť). Z čisto rastlinnej potravy, ktorá obsahuje len minimum bielkovín, si dokážu vyrábať svoje vlastné bielkoviny.
  • Mäsožravce majú extrémne krátky tráviaci trakt, všetky látky potrebné pre svoje zdravie si dokážu vyrobiť z látok obsiahnutých v svaloch, kostiach a vnútornostiach ulovených zvierat (mäsožravce si napríklad dokážu sami vyrábať vitamín C). Rastliny jedia len v miniatúrnych množstvách, cez ich tráviaci trakt prechádzajú len ako „kefa", prakticky nestrávené.
  • Všežravce spadajú do kategórie uprostred - majú stredne dlhý tráviaci trakt, nedokážu metabolizovať celulózu obsiahnutú v rastlinách, a nedokážu si vyrábať vlastné bielkoviny z čisto rastlinnej stravy. Taktiež si nedokážu vyrábať vlastný vitamín C z mäsa - na svoje optimálne fungovanie potrebujú obidve zložky potravy, mäso aj rastliny. Všežravec teda nie je živočíšny druh, ktorý môže „všetko zožrať", ale je to živočíšny druh, ktorý dokáže optimálne stráviť listovú, stonkovú, koreňovú a plodovú časť rastliny, ako aj svaly, kožu a vnútrornosti iných zvierat.
Žiadny z uvedených troch druhov - bylinožravec, všežravec, ani mäsožravec - v prírode prirodzene nekonzumuje obilniny, strukoviny alebo mlieko iných zvierat. Mylný dojem, že človek nie je optimálne schopný stráviť mäso (ktorý vznikol vo vegetariánskej komunite) má svoju príčinu v zlej kombinácii potravín. Ak zjete mäso spolu s obilninami, do tráviaceho traktu sa vám z obilnín dostanú tzv. fytáty, ako aj veľké množstvo škrobu, ktoré významne skomplikujú strávenie mäsa. Nedostatočne strávené mäso má následne tendenciu podliehať  patologickým premenám (kysnutie, hnitie), ktoré vedú k rôznym tráviacim problémom. Riešením v takomto prípade teda je vylúčiť z jedálneho lístka nerelevantné zložky (obilniny, strukoviny), nie mäso. (Viac informácií nájdete v článku o tráviacich problémoch.